Sık Sorulan Sorular

1. İyi bir probiyotik nasıl olmalıdır?

  • Probiyotiği oluşturan her bakterinin kimliği (cins, tür ve suş) net bir şekilde belirtilmelidir.1
  • Probiyotik içeriğindeki bakteri sayıları her tür için ayrı olarak belirtilmiş olmalıdır.1
  • Probiyotiğin içeriğini oluşturan bakteriler canlılıklarını raf ömrü boyunca korumalıdırlar.1

2. Probiyotikler sindirim sistemini düzenlemeye nasıl yardım ederler?

Bağırsaklarımızda sindirimi sağlayan enzimler bulunmaktadır. Mikrobiyota dengesi bozulduğunda bu enzimlerin sindirim sağlama fonksiyonları azalır.2 Probiyotikler sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olurlar.3

3. Probiyotikler seyahatlerde koruyucu olabilir mi?

Uzağa seyahat ederken, yeni tip bakterilerle temas ederiz.4 Probiyotikler sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olurlar.4


  1. CRN-IPA Best Practices Guidelines for Probiotics. https://www.crnusa.org/sites/default/files/pdfs/CRN-IPA-Best-Practices-Guidelines-for-Probiotics.pdf (Erişim: Mart 2018).
2. World J Gastroenterol. 2015 Aug 7; 21(29): 8787–8803.Published online 2015 Aug 7. doi: 10.3748/wjg.v21.i29.8787
3. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-5-1.pdf (Ulaşım tarihi 15.11.2018)
4. McFarland L, Travel Med Infect Dis. 2007; 5(2): 97–105