Probiyotikler

Probiyotik Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü probiyotikleri şu şekilde tanımlamaktadır:“Yeterli miktarlarda tüketildiğinde kişi üzerinde sağlıklı yararlı etki gösteren yaşayan mikroorganizmalar.” 1,2

Prebiyotik Nedir?

Prebiyotikler ise probiyotiklerin besin kaynağıdırlar ve cansızdırlar. Probiyotiklerin yaşamı ve devamlılığı için gereklidirler. İnülin ve oligofruktoz prebiyotik besinler arasında yer alabilir.1

Hangi bakteriler probiyotik kabul edilir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bir ürünün probiyotik olabilmesi için içeriğindeki canlı bakteri doğru tanımlanmalıdır.3 Bakteri isimleri kimlik kartı gibidir, her bilginin net olması gerekir. Bakteri kimliği için üç kriterin bilinmesi önemlidir: 3

1. Bakterinin cinsi
2. Belirtilen cins bakterinin türü
3. Belirtilen cins ve türdeki bir bakterinin suşu


 1. World Gastroenterology Organisation Practice Guideline «Probiotics and Prebiotics», 2017
2. Joint FAO/ WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. Guidelines for the evaluation of probiotics in food: report of a 12. Joint FAO/WHO Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food, London, Ontario, Canada, April 30 and May 1, 2002
3. CRN-IPA Best Practices Guidelines for Probiotics. https://www.crnusa.org/sites/default/files/pdfs/CRN-IPA-Best-Practices-Guidelines-for-Probiotics.pdf (Erişim: Mart 2018).