Mikrobiyota

Mikrobiyota ve Mikrobiyota dengesi nedir?

«Mikrobiyota» vücudumuzda bulunan milyarlarca mantar, bakteri ile virüsten oluşan ve hayati öneme sahip çok hassas bir mikroorganizmalar sistemidir.1 Mikrobiyota vücudumuzun her bölümüne penetre olmuştur. O kadar büyüktür ki, içeriğinde bulunan bakteriler uç uca eklense dünyanın çevresinde 2,5 tur atacak uzunluğa erişebilir.2 Mikrobiyotanın en yoğun bulunduğu organımız bağırsaklarımızdır. Bağırsak mikrobiyotamız en az 1000 farklı bilinen bakteri türünden trilyonlarca mikroorganizma içerir.1 Bu mikroorganizmalar bir denge içinde varlıklarını devam ettirirler.3

Mikrobiyota nasıl oluşur?

Mikrobiyotanın oluşumu doğum ile başlar. Çocuk doğum kanalından geçerken annesinden ilk mikrobiyotasını alır.4 Çocuğun mikrobiyotasının oluşumu emzirme döneminde anne sütü ile devam eder.4 Sonraki süreçlerdeki beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler mikrobiyota oluşumuna katkıda bulunurlar.4


1. https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/en/about-gut-microbiota-info/ Erişim Tarihi: Kasım 2018
2. http://worldmicrobiomeday.com/human-microbiome/ Erişim Tarihi: Kasım 2018
3. Probiyotik“Sağlıklı Yaşam İçin Yararlı Dost Bakteriler”:Güncel Gastroenteroloji,17/1
4. Penders J. Et al. Pediatrics. 2006 Aug;118(2):511-21.