2.0-15-need-to-know-facts

Mikrobiyota

«Mikrobiyota» vücudumuzda bulunan milyarlarca mantar, bakteri ile virüsten oluşan ve hayati öneme sahip çok hassas bir mikroorganizmalar sistemidir.1 Mikrobiyota vücudumuzun her bölümüne penetre olmuştur. O kadar büyüktür ki, içeriğinde bulunan bakteriler uç uca eklense dünyanın çevresinde 2,5 tur atacak uzunluğa erişebilir.2

Daha fazla bilgi için
subtitle2

Probiyotikler

Dünya Sağlık Örgütü probiyotikleri şu şekilde tanımlamaktadır:“Yeterli miktarlarda tüketildiğinde kişi üzerinde sağlıklı yararlı etki gösteren yaşayan mikroorganizmalar.” 3,4

subtitle3

Sık Sorulan Sorular

İyi bir probiyotik nasıl olmalıdır? Probiyotiği oluşturan her bakterinin kimliği (cins, tür ve suş) net bir şekilde belirtilmelidir. Probiyotik içeriğindeki bakteri sayıları her tür için ayrı olarak belirtilmiş olmalıdır.5 Probiyotiğin içeriğini oluşturan bakteriler canlılıklarını raf ömrü boyunca korumalıdırlar.1,6

Daha fazla bilgi için

Referanslar: 

1. https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/en/about-gut-microbiota-info/ Erişim Tarihi: Kasım 2018
2. http://worldmicrobiomeday.com/human-microbiome/ Erişim Tarihi: Kasım 2018
3. LINEX BAKSO® Ürün Bilgisi
4. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170126M1-5-1.pdf (Ulaşım tarihi 15.11.2018)
5. CRN-IPA Best Practices Guidelines for Probiotics. https://www.crnusa.org/sites/default/files/pdfs/CRN-IPA-Best-Practices-Guidelines-for-Probiotics.pdf (Erişim: Mart 2018).
6. Dof_LinexBakso.02